Plataforma GEA

Plataforma Audiològica Gea | Forjada des de 2012

Gea és una plataforma audiològica que ofereix cobertura a nivell nacional des de l'any 2012.

Les diferents plataformes personalitzades que donen cobertura a les 17 comunitats autònomes s'adhereixen a una plataforma universal centralitzada i donen servei a tota la peninsula.

Així canalitzen el trànsit de clients per zones, mitjançant estratègies i accions comercials de màrqueting i de comunicació.

La Plataforma Gea és l'encarregada de treballar la marca i donar suport assistencial des de la centra, du a terme les estratègies i accions a nivell nacional, genera nous clients i fidelitza els existents.