Plataforma GEA

Plataforma Audiolóxica Gea | Forxada desde 2012

Gea é unha plataforma audiolóxica que leva desde o ano 2012 dando cobertura a nivel nacional.

Cunha plataforma universal centralizada, adhírense as distintas plataformas personalizadas que dan cobertura ás 17 comunidades autónomas, dando servizo a toda a península.

Canalizando así o trafico de clientes por zonas, a través de estratexias e accións comerciais de mercadotecnia e de comunicación.

A Plataforma Gea desde a central é a encargada de traballar a marca e dar soporte asistencial, levando a cabo as estratexias e accións a nivel nacional, xerando novos clientes e fidelizando os existentes.